Ylheiset ehot varrauksille

Jotta met saisimma varraukset  hoiettua kunnialla molemminpuohleisesti, niin met ruukamma tehhä näin:

Ko sie olet tehny varrauksen, niin saat meiltä sähköpostilla vahvistuksen ja siinä on mukana tilinumero, johon pittää maksaa ennakkoa. Jos sie varasit koko viikon, niin ensteksi maksethaan puolet varrauksen arvosta ja sitten kuukautta ennen tuloa, teän pittäis maksaa loput.

Jos sie kuitenki tulet katumapääle, niin met pallautamma teile maksut 50 euron perruutuskuluilla, kuhan tehet perruutuksen viihmeistään 31 päivää ennen varrauksen alkua. Jos käypi niin huonosti, että perruutus tullee myöhemmin, niin silloin sinun kannattee kääntyä vakkuutusyhtiön puohleen, sillä silloin peruutuskuluna mennee koko sishäänmaksettu ennakko. Jos sie et maksa pyyettyä ennakkomaksua pyyettyyn päihvään mennessä, niin silloin met oletamma, että et halunnu tulla ja perumma koko varrauksen poies. Jos meän päässä käypi joku suurempi katastroohvi, niin silloin met hommaamma teille jonku vähinthään yhtä kivan paikan tilale.

(Jos sie putosit kärryiltä, niin tässä sama sepustus varmuuen vuoksi suomeksi:)

Yleiset toimitusehdot majoitusvarauksille

Voidaksemme taata järjestelyidenne onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla, edellytämme seuraavien ehtojen ja suositusten noudattamista, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu.


Varaus vahvistetaan maksamalla ennakkomaksu, jonka määrä on 1-3 vrk:n varauksista 100% ja yli 3 vrk:n varauksista 50% kokonaismäärästä. Loppusumma erääntyy maksettavaksi 30 vrk ennen tulopäivää.

Vahvistetun varauksen voi peruuttaa 50€:n kuluilla 31 vuorokautta ennen tulopäivää. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Myöhemmin perutun varauksen ennakkomaksu pidätetään kokonaisuudessaan. Varauksissa, jotka on tehty myöhemmin kuin 31 vrk ennen tulopäivää, kuluton peruutusoikeus ennakkomaksun eräpäivään saakka tai sopimuksen mukaan.


Muut ehdot

  • Pakottavista syistä majoittajalla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Majoittaja korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset.
  • Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruutetuksi.
  • Huoneisto on käytettävissänne tulopäivänä klo 16.00. Huoneen luovutus lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.
  • Valmismatkalaki ei koske majoitusvarauksia.
  • Majoittaja voi poiketa näistä ehdoista, tällöin poikkeavat ehdot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä erikseen.


Vakuutukset

Suosittelemme teille matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten, koska majoittajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.